Ochrana osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kdo je správce osobních údajů

Ing. Bohdana Králová., IČO: 06376819 se sídlem Hradištní 1191, Chrudim, 537 05

Kdy osobní údaje zpracováváme

 1. Jste našimi klienty
 2. Odebíráte novinky
 3. Spolu komunikujeme
 4. Navštívíte náš web

Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle GDPR máte následující práva:

 1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 2. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 3. požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 6. pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět,
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 8. právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na jinochova.bohdana@seznam.cz nebo písemně na adrese Hradištní 1191, Chrudim, 53705.

Které osobní údaje zpracováváme:

1.1 POKUD NAKUPUJETE

Nejčastější údaje, které nám poskytujete, jsou údaje získané prostřednictvím formuláře pro objednání zboží či jiných služeb na našich webových stránkách. Jedná se převážně o údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

Tyto údaje jsou potřebné pro vyřízení vaší objednávky:

 1. Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení, a v případě nákupu na firmu IČO a DIČ;
 2. Kontaktní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, platební údaje;
 3. Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy, konkrétně zakoupené produkty, objem poskytnutých služeb a zákaznický segment.

1.2 POKUD ODEBÍRÁTE NOVINKY

Můžete od nás odebírat novinky a jiná sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si u nás zakoupili. Odběr těchto sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v patičce každého emailu obsahující tato sdělení. Jste-li odběratelem těchto sdělení, zpracováváme následující údaje:

 1. Kontaktní údaje, kterými jsou e-mailová adresa

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy, oprávněného zájmu, zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu webových stránek belusi.cz a za účelem vzájemné komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let ode dne realizace příslušného smluvního vztahu.

Kdo může mít k údajům přístup:

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i třetí strany, které jsou vázány mlčenlivostí:

 1. Poskytovatel hostingu a serverových služeb
 2. Analytické nástroje
 3. Poskytovatel marketingových služeb

Cookies a prohlížení web

Proč cookies zpracováváme a na základě čeho můžeme:

 1. Oprávněný zájem – díky cookies měříme návštěvnost a děláme si statistiky o vašem chování na webu. Můžeme tak hlídat a zdokonalovat funkčnost a bezpečnost našeho webu. 
 2. Souhlas – pokud nám k tomu dáte souhlas, přizpůsobíme vám na míru reklamu a její cílení nebo využijeme cookies pro retargeting.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Cookies pro měření a fungování webu jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu a statistiku. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o vašem chování – stačí si tak nastavit prohlížeč, nebo je možné vznést proti sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku, a to zasláním na email jinochova.bohdana@seznam.cz. Vaši námitku vyřídíme do 1 měsíce od doručení. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webu, nemůžeme vám pak zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho webu. 

Cookies sbírané za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.

Kdo může mít k údajům přístup:

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

 • službou Google Analytics:
  • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
  • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • službou Facebook Inc.:

Dále k těmto údajům může mít přístup: 

 • poskytovatel zpracovatelských softwarů a marketingových služeb

Tyto zásady jsme připravili ke dni 1. 9. 2022. Vezměte prosím na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně.